Schengen Vizesinde Gelişme AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU İLETİŞİM PROGRAMI Basın Duyurusu

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU İLETİŞİM PROGRAMI
Basın Duyurusu

Konu: Türkiye’ye yönelik Schengen Vizesi Prosedürlerinde İyileştirme

Avrupa Komisyonu 13 Ekim 2011 tarihinde Türkiye’de Schengen vizesi başvurularında istenilen belgeler listesinde iyileştirme ve uyumlaştırma sağlanması yönünde bir karar aldı.

Türkiye’den Schengen bölgesine gitmek isteyenler, altı ana kategori altında gruplandırılabilir:
1- İş amacıyla seyahat edenler,
2- AB’nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılma amacıyla seyahat eden öğrenciler veya bireyler,
3- Kültürel ya da sportif etkinliğe ya da konferansa katılım amacıyla seyahat edenler,
4- Aile veya arkadaş ziyareti amacıyla seyahat edenler,
5- Turistler,
6- Schengen alanına giriş ve/veya Schengen alanından geçiş yapacak olan kamyon/tır şoförleri.

Bugünden itibaren Türkiye’deki Schengen Üyesi Ülke Konsolosluklarına (Ankara, İstanbul, İzmir veya Edirne’de) yukarıda sıralanan kategoriler altında, vize için başvuracak olan herkesten başvurularını destekleyecek aynı belgeler talep edilecektir.
Uyumlaştırılmış bu listeler hazırlanırken sadece gerekli olan belgelerin tutulması, bu belgelerin büyük bir dikkatle tespit edilmesi ve gereksiz olan dokümanların doğrudan elenmesi yol gösterici ilkeler olmuştur.

Tüm konsolosluklarca aynı listelerin kullanılması, Türkiye’de vize başvurusu yapanların farklı Schengen ülkelerince farklı muamelelerin yaptığı yönünde sıklıkla dile getirdiği kaygıları da gidermiş olacaktır.

Bugünden itibaren vize için başvurularında tek tip bir prosedür izlenecek.

Vize Yasası’nda1, öngörüldüğü şekliyle Avrupa Komisyonu 13 Ekim 2011 tarihinde Türkiye’den vize başvurusunda bulunacaklar için gerekli belgelerin listesini belirleyen bir karar’ı kabul etmiştir. Uyumlaştırılmış listeler, Türkiye’de temsilcilikleri bulunan Schengen Üyesi Ülkeler arasında yapılan görüşmeler neticesinde oluşturulmuştur . Vize verme kararı, ilgili Schengen Üyesi Ülke’ye ait olmaya devam etmektedir.

Gerekli belgelerin yeni listeleri AB Delegasyonu web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak mevcuttur (www.avrupa.info.tr). Bu listeler Schengen Üyesi Ülkeler’in konsolosluklarının web sitelerinde de yayınlanacaktır.

Detaylı bilgi için:
Erwan Marteil, Müsteşar
AB Türkiye Delegasyonu, tel (+90 312) 459 87 00

—–
1- Vizeye ilişkin bir Topluluk Yasası (Vize Yasası) oluşturan, Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 13 Temmuz 2009 tarih ve 810/2009 sayılı Tüzüğü O.J. 15.9.2009, L 243, syf. 1.
2- Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Norveç, İsviçre.

————————————————————————

Aşağıda turistik vize başvuruları için gereken belgeler yer almaktadır. Eski uygulamaya göre sadece tapu, ruhsat istenmiyor.

Türkiye’den (Ankara, Istanbul, Edirne ve Izmir) kısa süreli vize başvurusu yapan başvuru sahipleri tarafından teslim edilecek belgelerin listesi

A. TURİZM AMAÇLI SCHENGEN VİZESİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
2- Otel rezervasyonları veya seyahat planını gösterir belgeler
3- Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: örnek:
– son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve
– düzenli geliri gösterir belgeler: örnek; son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)
4- Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:
(a) Başvuru sahibi çalışan ise:
– İşveren mektubu ve/veya izin onayı– SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve SGK “hizmet dökümü”
(b) Başvuru sahibi çiftçi ise;
– bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
(c) Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise:
– Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası
– Vergi levhası
(d) Başvuru sahibi emekli ise:
– Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)
(e) Başvuru sahibi öğrenci ise:
– Öğrenci Belgesi
(f) Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa:
– Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir)

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: